An article from the Danish Viking Ships Museum about our current project at Lynetteholmen just outside Copenhagen Denmark. The Article is in Danish, but definitely worth a read.


Svælget 1 og 2 – to skibe, der aldrig nåede i havn

Det kan være svært at forstille sig vores veje og gader uden lugten og larmen fra tungtlæssede lastbiler og varevogne, der fragter materialer og dagligvarer til butikker og fabrikker.
Indtil for ganske nyligt – set i et historisk perspektiv – var det dog ikke veje, der sikrede størstedelen af transporten til de tæt befolkede byer…..

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/marinarkaeologi/marinarkaeologiske-undersoegelser/svaelget-1-og-2-to-skibe-der-aldrig-naaede-i-havn